Bedrijventerreinen

De Mars

Gemeente Zutphen (2006)
programmamanager De Mars

herstructurering en transformatie bedrijventerrein/ stationslocatie
schrijven ondernemingsplan

Bedrijvenpark A1

Gemeente Deventer (2003/2005)
projectleider Bedrijvenpark A1

planontwikkeling nieuw bedrijventerrein
aansturen MER