Welkom

Marsweg 3 BV is de naam van het bedrijf van waaruit Arda van den Brink haar activiteiten ontplooit.

100320-Pasfoto-Arda

Deze activiteiten betreffen management en advisering op het terrein van stedelijke ontwikkeling.

Arda van den Brink heeft na haar studie bedrijfskunde in eerste instantie gewerkt als organisatie adviseur. Later vervulde ze binnen het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam diverse management- en projectleidersfuncties. Vanaf 2001 heeft ze vanuit haar eigen bedrijf opdrachten vervuld voor diverse grote en kleine gemeenten. Vanaf 2007 is ze tevens medewerker in het bedrijf van haar partner, een beheerder van vastgoed.

Arda van den Brink is enthousiast, onconventioneel en resultaatgericht.
Ze is bedreven in het bij elkaar brengen van spelers op het veld van stedelijke ontwikkeling.